Zamestnanci

Lekár:

Meno a priezvisko: MUDr. Mário Mečár 

Telefón práca: +421 52 452 5330

Mobil: +421 917 553 193

Email: lekar@krcny.sk        mario@mecar.sk

Vzdelanie

 

1990 ~ 1996            Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

1996 ~ 2000            Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, postgraduálne štúdium

4/2000                    Atestácia z ORL 1.stupňa

2000 ~ 2005           Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, postgraduálne štúdium

11/2005                  Atestácia z ORL 2. stupňa

 

Profesné skúsenosti

 

1996 ~ 3/1999        ORL oddelenie NsP Poprad, absolvent medicíny

4/1999                    Traumatologické odd. NsP Poprad, sekundárny lekár

5/1999 ~ 7/1999     Interné  oddelenie NsP Poprad, sekundárny lekár

8/1999 ~ 4/2000     ORL oddelenie NsP Poprad, sekundárny lekár

4/2000 ~ 12/2004   ORL oddelenie NsP Poprad, odborný ORL lekár

1/2005 ~ 4/2008     ORL oddelenie NsP Poprad, primár ORL oddelenia

4/2008 ~ 2/2010     ORL oddelenie NsP Poprad, zástupca primára ORL oddelenia

2/2010 ~ doteraz    ORL ambulancia Kežmarok, súkromný ORL lekár

 

Členstvo v odborných organizáciách

 

Slovenská lekárska komora, členstvo od roku 1997

Slovenská odborná spoločnosť, sekcia otorhinolaryngológov, členstvo od roku 1997

 

Účasť na odborných školiacich akciách:

 

10/ 1998     Kurz chirurgie stredného ucha, ORL klinika FNsP Bratislava

09/ 1999     46. kongres Slovenskej sekcie otorinolaryngológov, St. Lubovňa

01/ 2001     Kurz chirurgie spánkovej kosti, ORL klinika FNsP Bratislava

09/ 2001     48. kongres Slovenskej sekcie otorinolaryngológov, Trenčín

05/ 2003     Kurz ONKO chirurgie hlavy a krku, ORL klinika FNsP Bratislava

10/ 2003     50. kongres Slovenskej sekcie otorinolaryngológov, Bratislava

04/ 2004     Kurz chirurgie nosa, ORL klinika FNsP Bratislava

 2006-2007  Vedúci skupiny v medzinárodnej štúdii na tému Rhinitis chronica alergica                                    

                    

Ovládanie jazykov:

Anglicky- aktívne slovom aj písmom

Rusky- aktívne slovom aj písmom

 

Zdravotná sestra:

Meno a priezvisko:  Mgr. Homzová Michaela

Telefón práca: +421 52 452 5330