Kde a kedy nás nájdete

Adresa:


ORL ambulancia

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Huncovská 40

Kežmarok, 06001Obedňajšia prestávka od 13,00 do 13,30 hod.

Adresa:


ORL ambulancia

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Huncovská 40

Kežmarok, 06001Obedňajšia prestávka od 13,00 do 13,30 hod.