Úvod

ORL ambulancia, s.r.o. - ORL Kežmarok a okolie

Máte problémy týkajúce sa ORL (choroby ucha, nosa, dutiny ústnej, hltana a hrtana, krku a tváre)? Navštívte našu ambulanciu!

Naša ORL ambulancia ponúka služby pre okres Kežmarok a okolie. Našim cieľom je komplexná diagnostika a účinná liečba ochorení ucha, nosa a nosových dutín, dutiny ústnej, hltana a hrtana.  Venujeme sa všetkým vekovým kategóriám.

V našej ORL ambulancii sa snažíme zabezpečiť vysokú odbornú úroveň, ktorá sa opiera o doterajšiu prax v odbore od roku 1997, každoročne si doplňujeme poznatky na rôznych domácich aj zahraničných seminároch a kongresoch.

Ambulancia je vybavená najmodernejšou technikou, vrátane kompletnej vyšetrovacej jednotky ATMOS, audiometrie, tympanometrie, diagnostického mikroskopu a endoskopickej jednotky, USG vyšetrením prínosových dutín.

Samozrejmosťou je zachovávanie diskrétnosti a etického prístupu k pacientovi. K pacientom pristupujeme prívetivo a s úsmevom, takže aj tí najmenší pacienti sa u nás cítia príjemne. Deťom sme pripravili detský kútik v čakárni aj v ordinácii s tabuľou a rôznymi hračkami, tak aby bolo čakanie čo najpríjemnejšie. 

  Pacienti sú vyšetrovaní podľa systému časeniek, ktoré za začínajú vydávať z terminálu pri dverách ambulancie, každý deň od 7,00 hod. Tento systém objednávania je bez poplatku.

Pacient môže po získaní časenky zvoliť možnosť privolania do ambulancie. Keď bude na rade obdrží SMS.

Táto možnosť je spoplatnená.

Cez internet sa môžu objednať aj z domu cez internet,  cez odkaz na stránku- viď vľavo, alebo cez stránku www.ecasenka.sk

Naším cieľom je Vám čo najviac spríjemniť  čas strávený v čakárni, napr. sledovaním televízie.

ORL ambulancia, s.r.o. - ORL Kežmarok

ušné, nosové, krčné pre okres Kežmarok a okolie

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť v odbore otorinolaryngológia (ORL)

* pre deti, dorast

* pre dospelých

* vyšetrujeme kvalitu sluchu audiometriou a tympanometriou

Spolupracujeme so zdravotnými poisťovňami:

* (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

* (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

* (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.